ZDALNE LEKCJE. -tydzień 11 (25-29.05.2020)

24 maja 2020 20:25 | ZDALNE LEKCJE. -tydzień 11 (25-29.05.2020)

PRZEDSZOLE

Komisja Wojewódzka KRUS w Kielcach - zawiadamia..... Komisja Wojewódzka KRUS z siedzibą w Kielcach poinformowała, iż został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny pn. „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Jury Komisji Wojewódzkiej...

czytaj więcej »

24 maja 2020 20:20 | ZDALNE LEKCJE. -tydzień 11 (25-29.05.2020)

KLASY I-III

Nasze święto Witam uczniów klasy 1 w poniedziałek 25 maja. Na wstępie naszego spotkania proszę abyście powtórzyli poznane literki, następnie otworzyli elementarze na str. 36 i przeczytali wiersz pt Prezent dla dziecka i postarali się odpowiedzieć na pytania, które znajdują...

czytaj więcej »

24 maja 2020 19:12 | ZDALNE LEKCJE. -tydzień 11 (25-29.05.2020)

KLASA IV

Poniedziałek JĘZYK POLSKI Lekcja on-line MATEMATYKA Temat: Pole prostokąta. (zapisz w zeszycie) Cel lekcji: Na tej lekcji nauczę się obliczać pole prostokąta, obliczać pole kwadratu, obliczać pole prostokąta, którego wymiary podano w różnych jednostkach.

czytaj więcej »

24 maja 2020 19:09 | ZDALNE LEKCJE. -tydzień 11 (25-29.05.2020)

KLASA V

Poniedziałek JĘZYK ANGIELSKI MATEMATYKA Temat: Liczby dodatnie i ujemne (zapisz w zeszycie) Cel lekcji: Na tej lekcji dowiemy się, jakie liczby nazywamy dodatnimi, a jakie ujemnymi. Obejrzyj animacje https://docwiczenia.pl/kod/M58BS9

czytaj więcej »

24 maja 2020 19:06 | ZDALNE LEKCJE. -tydzień 11 (25-29.05.2020)

KLASA VI

Poniedziałek MATEMATYKA Temat: Prędkość, droga, czas oraz zamiana jednostek czasu. Cel lekcji: Na tej lekcji nauczysz się zamieniać na minuty czas wyrażony w godzinach za pomocą ułamka zwykłego lub dziesiętnego, zamienić na godziny czas wyrażony w minutach, stosując zapis w postaci ułamka...

czytaj więcej »

24 maja 2020 19:02 | ZDALNE LEKCJE. -tydzień 11 (25-29.05.2020)

KLASA VII

Poniedziałek JĘZYK POLSKI Lekcja on-line BIOLOGIA Temat: Budowa i funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego Obejrzyj prezentację przepisz tabelę

czytaj więcej »

24 maja 2020 18:22 | ZDALNE LEKCJE. -tydzień 11 (25-29.05.2020)

KLASA VIII

Poniedziałek BIOLOGIA Temat: Różnorodność biologiczna Przeczytaj temat z podręcznika str 137-142 Przepisz do zeszytu poziomy różnorodności biologicznej Na lekcji on-line omówienie tematu, dostępne materiały, rozwiązywanie ćwiczeń po temacie, zadanie pracy domowej

czytaj więcej »