Aktualności

17 marca 2020 13:59 | Aktualności

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagości

informuje,

że zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 odbywają się do 30 marca 2020 r.

 

Obwód Szkoły Podstawowej  w Zagości:

Sołectwa: Stara Zagość, Nowa Zagość, Winiary w Gminie Pińczów.

W obecnym roku szkolnym zgodnie z ustawą, spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

  • od 7 roku życia
  • dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole,
  • jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola , rodzice będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W tym przypadku potrzebna jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Dzieci zameldowane w obwodzie szkoły przyjmujemy z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Bardzo chętnie przyjmujemy również dzieci spoza obwodu szkoły na wniosek rodziców / prawnych opiekunów.

Zapisów należy dokonywać u dyrektora szkoły.


Przy zapisie należy wypełnić

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I.

Przeczytano: 62 razy. Wydrukuj|Do góry