Szkoła Podstawowa w Zagości
https://spzagosc.superszkolna.pl

27 maja 2020 20:56 | Aktualności

OFERTA DLA MŁODZIEŻY

                               

 

  Kierownik 13-3 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pińczowie informuje, że posiadamy wolne miejsca  w Szkole Branżowej oraz w klasie VIII Szkoły Podstawowej i możliwość  bezpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w internacie  .

      Ofertę kierujemy do młodych ludzi w wieku 15-18 lat ,którzy mają trudności w nauce, powtarzających klasy, u których istnieje uzasadniona obawa nieukończenia  szkoły w przyjętym trybie kształcenia. Przyjmujemy młodzież, która wywodzi się ze środowisk o szczególnie trudnej sytuacji społecznej i materialnej, a także do tych, którzy pozostają poza systemem oświaty i nie realizują obowiązku szkolnego.

      Młodym ludziom , którzy nie mają sprecyzowanych planów, co do dalszego kształcenia oferujemy możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu z przygotowaniem praktycznym u pracodawców różnych branż lub odbycia przyuczenia  do wykonywania określonej pracy (Szkoła Podstawowa)

 

13-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie zapewnia praktykę, za którą uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu  41 357 61 93 , adres mailowy  osiw.pinczow@ohp.pl

 

 

 

 

                                                            Z poważaniem

 

                                                               Kierownik 13-3 OSiW w Pińczowie

                                                                                        Jerzy Łaganowski

 

 

Załączniki:

ulotka_rekrutacja_2020.doc [58 KB]