Szkoła Podstawowa w Zagości
https://spzagosc.superszkolna.pl

12 kwietnia 2018 11:44 | Aktualności

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Nasza Szkoła i Przedszkole w Zagości w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego otrzymała środki na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Sprzęt do Szkoły Podstawowej w Zagości zakupiono z dotacji za kwotę 2030,00 zł. W ramach tych środków gabinet profilaktyki zdrowotnej wyposażono m. in. w wagę medyczną ze wzrostomierzem, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego, tablice do badania ostrości wzroku, parawan.