Kadra

Teresa Zawartka

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Nauczyciel nauczania zintegrowanego

Ilona Budera

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie

Renata Felecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel nauczania zintegrowanego, muzyki i plastyki

Anna Garbacz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i doradztwo zawodowe

Barbara Gawłowska - Kozak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii

Dorota Grochowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii

Katarzyna Jagiełła

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel matematyki i informatyki


Dyżury i spotkania z rodzicami:

poniedziałek 10:30 - 11:15

środa 10:30 - 11:15

czwartek 9:30 - 10:20

Edyta Jończyk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka niemieckiego

Bożena Jurzyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel przedszkola

Małgorzata Krzak

Funkcja: Wychowawca, Bibliotekarz, Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego

Piotr Magdziarz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Beata Majka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego

Agnieszka Młyńczak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel fizyki

Sławomir Przegrałek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel nauczania zintegrowaneg, techniki i wychowania fizycznego

Paulina Sobieszczańska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel przyrody i geografii