Procedury korzystania z Biblioteki Szkolnej

Procedury korzystania z Biblioteki Szkolnej

w Szkole Podstawowej w Zagości

 

 

 1. Z dniem otwarcia biblioteka szkolna działa w ograniczonym zakresie.
 2. Biblioteka będzie czynna w środę w godz. 1130 – 1300.
 3. Przyjmujemy tylko zwroty oraz wypożyczamy wyłącznie książki. Nie ma możliwości korzystania na miejscu z czytelni.
 4. W trakcie oczekiwania na swoją kolej oraz w budynku szkoły, Czytelnik jest zobowiązany zachować odległość 2 metrów od drugiej osoby.
 5. Przed wejściem do budynku szkoły Czytelnik ma obowiązek założenia rękawiczek, lub zdezynfekowania rąk oraz zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chustka itp.).
 6. Czytelnicy wchodzą do biblioteki pojedynczo.
 7. Przyniesione książki Czytelnik pokazuje do odpisania, a następnie zostawia w specjalnie wyznaczonym miejscu, którego powierzchnia jest każdorazowo dezynfekowana. Oddane książki są zostawiane w kwarantannie (zarówno w systemie bibliotecznym jak i fizycznie) w odizolowanym miejscu na min. 5 dni. Po tym czasie zostają włączone do księgozbioru.
 8. Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony. Książki podaje bibliotekarz.
 9. Zgodnie z wymogami epidemicznymi biblioteka szkolna wyposażona jest w płyn do dezynfekcji dłoni. Lada biblioteczna zapewnia odstęp 2 metrów pomiędzy bibliotekarzem, a Czytelnikiem.
 10. Bibliotekarz jest wyposażony w rękawiczki jednorazowe, maseczkę ochronną oraz przyłbicę. Obowiązkowo stosuje środki ochrony osobistej. 
 11. Pomieszczenia są często wietrzone, a powierzchnie i elementy wyposażenia często używane (klamki, klawiatura, telefony, włączniki światła) na bieżąco dezynfekowane.
 12. Pracownik biblioteki bezwzględnie stosuje się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez GIS i Ministerstwo Zdrowia.
 13. Instrukcja będzie umieszczona w miejscu widocznym dla Czytelników.