"OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI" - Projekt z zakresu edukacji finansowej

Uczniowie klasy drugiej biorą udział w realizacji projektu z zakresu edukacji finansowej pn. „Od grosika do złotówki”, którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.

W czasie realizacji projektu wprowadzone będą pojęcia związane z edukacją finansową oraz z zakresu bezpieczeństwa.

Posiadane przez uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy doskonalone będą podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów życia codziennego w trakcie zabaw i gier dydaktycznych.

Zajęcia rozpoczynają się w grudniu 2019 r. i będą prowadzone przez cały rok kalendarzowy.