KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY - Ogólnopolski Program Edukacyjny

Uczniowie klasy III są uczestnikami ogólnopolskiego programu edukacyjnego o tematyce ekologicznej pn. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowanego przez markę Kubuś.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku do przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Zajęcia będą realizowane w ciągu całego roku szkolnego wg scenariuszy zaproponowanych przez organizatora konkursu.