Projekt Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków

Głównym celem projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego. Adresatem projektu są szkoły z województwa świętokrzyskiego, które włączając się w jego realizację, mogą aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze. Jednym z celów projektu jest propagowanie nauki programowania wśród uczniów poprzez ich udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz w innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami.

Wszelkie działania związane z realizacją projektu można oglądać na stronie internetowej http://sami.scdn.pl/szkoly/

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani K. Jagiełła.