Projekt Uniwersytet Dzieci

Projekt Uniwersytet Dzieci, to przedsięwzięcie, które łączy zabawę i naukę, dając dzieciom to co najważniejsze – możliwość samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania.Celem Projektu jest rozwijanie potencjału twórczego

i intelektualnego dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać.

Cele:

  • Nauka współpracy i rozwijanie kompetencji społecznych
  • Rozwijanie potrzeby uczenia się przez całe życie
  • Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia
  • Rozbudzanie w najmłodszych pasji do wiedzy
  • Angażowanie dzieci w poznawanie nauki przez doświadczenie
Szkolnymi koordynatorami projektu są:pani M. Krzak i pani B. Majka