OGÓLNOPOLSKA AKCJA EDUKACYJNA „DZIECI UCZĄ RODZICÓW”

Organizatorem tej akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

W akcji tej biorą udział uczniowie klas I-III.
Celem tej akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy oraz zachęcanie dzieci  do rozmów z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji. 
 
Szkolnym koordynatorem akcji jest pani R. Felecka.