Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019

Cele Projektu:

  • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu.
  • Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 „Razem dla lepszego Internetu”.
  • Nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.
  • Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.
  • Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
  • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.
  • Przybliżenie historii rozwoju Internetu. 

Projekt objęli patronatem honorowym:

  • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
  • Wojewoda Świętokrzyski,
  • Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Szkolnym koordynatorem projektu jest pani K. Jagiełła