Projekty i programy realizowane w szkole podstawowej

Szklanka mleka dla każego ucznia  

W ramach programu "Szklanka mleka " dzieci z klas 0-VI otrzymują bezpłatnie mleko. Celem tego programu jest promowanie zdrowego odżywiania.

 

Owoce w szkole 

W ramach tego programu uczniowie z klas I - III otrzymują bezpłatnie owoce, warzywa oraz soczki przez 9 wybranych tygodni w danym okresie. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach wzbogacających wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych, wykonują różne prace plastyczne i uczestniczą w wycieczkach do sadu i ogrodu.

 

Trzymaj formę