Uroczystości w roku szkolnym 2019/2020

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

L.p

Rodzaj uroczystości

Data

Przygotowuje

Odpowiedzialni

 

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Rocznica II wojny światowej.

Ślubowanie klasy I.

 

02.09.2019

SU

Nauczyciel historii

Wych. klasy I

Dyrektor, Opiekun SU -
P.Sobieszczańska

P. Magdziarz 

S. Przegrałek

2.

Dzień Edukacji Narodowej

 

14.10.2019

SU

Paulina Sobieszczańska

Beata Majka

3.

Narodowe Święto Niepodległości

12.11.2019

Kl. IV - VIII

Piotr Magdziarz

4.

Andrzejki

28.11.2019

Wychowawcy

Renata Felecka

Katarzyna Jagiełła

5.

Mikołajki

 

06.12.2019

Rodzice

Wych. klas

6.

Wigilia w szkole. Tradycje Bożonarodzeniowe

 

19.12.2019

Kl. I-VIII

 

Przedszkolaki

Małgorzata Krzak

Bożena Jurzyńska

Dorota Grochowska

7.

Dzień Babci i Dziadka

21.01.2020

Kl. I-III

 

Przedszkolaki

Renata Felecka,
Sławomir Przegrałek

Bożena Jurzyńska

8.

Choinka noworoczna

 

Luty 2020r

Rodzice

Wych. klas

9.

Dzień Kobiet

09.03.2020

Uczniowie kl. IV-VIII

Sławomir Przegrałek
Piotr Magdziarz

10.

Święto wiosny

21.03.2020

Kl. I-VIII

 

SU –
 P. Sobieszczańska,

 B. Majka

11.

Światowy Dzień Zdrowia

07.04.2020

Przedszkolaki

Bożena Jurzyńska

12.

Dzień Ziemi

22.04.2020

Kl. IV -VIII

Ilona Budera

13.

Rocznica Konstytucji 3-go Maja

04.05.2020

Kl. VIII

Piotr Magdziarz

14.

Dzień Matki i Ojca

26.05.2020

Kl. I-VIII

Przedszkole

Wychowawcy klas

i przedszkola

15.

Święto sportu szkolnego

 

29.05.2020

Kl. I-VIII

Sławomir Przegrałek

Renata Felecka

16.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

Uczniowie kl. I-VII

Opiekun SU

Dyrektor