Regulamin ucznia dojeżdżającego

REGULAMIN UCZNIA DOJEŻDŻAJĄCEGO DO SZKOŁY AUTOBUSEM

 

 1. Uczeń ma przestrzegać  dyscypliny przewozu, zachowywać  się odpowiedzialnie i wykazywać posłuszeństwo wobec opiekuna.
 2. Uczniowie oczekujący na przyjazd pojazdu zobowiązani są do zachowywania ostrożności i wykazywać się dyscypliną.
 3. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania szczególnej ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu.
 4. Uczeń ma okazywać szacunek wobec opiekuna, kierowcy oraz współpasażerów.
 5. Uczeń ma charakteryzować się kulturą osobistą, właściwym zachowaniem oraz przestrzeganiem zasad  bezpieczeństwa.
 6. Uczeń ma obowiązek zgłoszenia  złego stanu zdrowia opiekunowi.
 7. Zarówno przed wyjściem jak i po wyjściu z pojazdu, uczeń ma obowiązek dostosowania się do zasad ruchu drogowego.
 8. Ucznia charakteryzuje punktualność.
 9. Uczniowie wchodzą do pojazdu pojedynczo, przednim wejściem i zajmują miejsca siedzące.
 10. Podczas jazdy uczeń nie zmienia miejsca, jazda w pozycji stojącej jest zabroniona.
 11. Uczniowie wstają z miejsc po zatrzymaniu pojazdu.
 12. Plecak ucznia powinien być wyposażony w minimum jedno światełko odblaskowe.
 13. Ocena zachowania w czasie przejazdu ma wpływ na ogólną ocenę z zachowania.

 

Uczeń ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz przestrzeganiem jego zasad. Regulamin dotyczy uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Zagości.