Dyżury nauczycieli

PLAN  DUŻURÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Lp.

Dzień tygodnia

Imię i nazwisko

Korytarz

Czas trwania dyżuru

 

1.

  

Poniedziałek

Renata Felecka

 

P. Sobieszczańska

 

D. Stępień

 

I. Budera

G

 

D

 

D

7.35 – 14.25

 

7.35 – 13.15

 

14.00 – 14.05 /1przerwa/

 

13.15-13.25 /dz. dojeżdżające

 

2.

 

Wtorek

S. Przegrałek

 

D. Grochowska

 

B. Majka

G

 

D

 

D

7.35 – 14.25/dz. dojeżdżające

 

8.30 – 13.25/dz. dojeżdżające

 

7.35 – 7.45 /1przerwa/

 


3.


 

Środa

Katarzyna Jagiełła

 

Piotr Magdziarz

 

S. Przegrałek

 

B. Kozak

G

 

D

 

D

 

G

7.35–13.25  /-5, 6 przerwa, dz. dojeżdżajace/

 

9.25– 14.25/dz. dojeżdżające

 

7.35 – 8.40 /2przerwy/

 

11.15 - 12.25 /2 przerwy/

 

 

4.

 

 

Czwartek

S. Przegrałek

 

Ilona Budera

 

Katarzyna Jagiełła

 

Edyta Jończyk

D

 

G

 

G

 

D

 

7.35-14.25 /-4, 5 przerwa/

/dz. dojeżdżające

10.20– 14.05

 

7.35 – 9.35 /3 przerwy/

 

10.20 – 11.35 /2 przerwy/

 

 

 

5.

 

 

Piątek

Beata Majka

 

Renata Felecka

 

Małgorzata Krzak

 

S. Przegrałek

D

 

G

 

G

 

G

7.35 –14.25/dz .dojeżdżające/

 

11.15 - 13.25 /3 przerwy/

 

9.25-10.30 /2 przerwy/

 

7.35 – 8.40 /2 przerwy/