Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Sylwia Okaz - przewodnicząca Rady Rodziców

 Mariola Śledzik - zastępca przewodniczącej

Barbara Soja - skarbnik

Ewa Łyko - protokolant

 

RADA RODZICÓW W KLASACH I - VIII:


KLASA I

1.      Katarzyna Klimek

2.      Marzena Borkowska

3.      Katarzyna Wójcik

 

KLASA II

1.      Agnieszka Kotuła

2.      Agnieszka Dusza

3.      Małgorzata Karcz

KLASA III

1.      Barbara Soja

2.      Marzena Słupik

3.      Artur Kostjan

 

KLASA IV

1.       

KLASA V

1.       

KLASA VI

1.      Lidia Dusza

2.      Aneta Siudy

3.      Anna Czerw

 

KLASA VII

1.       

KLASA VIII

1.      Agnieszka Czerw

2.      Ewa Łyko

3.      Małgorzata Paździurska