Organizacje szkolne
 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Największą i najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Kandydatami są przedstawiciele z każdej klasy od IV do VI. Dzięki pracy w samorządzie, uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Społeczność uczniowska rokrocznie wybiera spośród siebie liderów i członków poszczególnych sekcji, którzy później stoją na straży samorządności.

 Opiekunami samorządu uczniowskiego są: pani Paulina Sobieszczańska i pani Beata Majka
SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Kolejna lekcja dla uczniów szkół, tym razem dotycząca zarządzania własnym majątkiem. Oszczędzanie i dążenie do wymarzonego celu, krok po kroku. Jak mówi stare przysłowie "grosz do grosza..." - czyli jak z drobnych oszczędności zbudować mały majątek i zrealizować marzenia.

Opiekunem SKO jest pan Sławomir Przegrałek

 
 WOLONTARIAT


 Opiekunami wolontariatu szkolnego są: pani Paulina Sobieszczańska i pani Beata Majka